Original eller kopia

Keramisk slitstyrka

Det är många som lite lättvindigt avfärdar granitkeramiska produkter som kopior av det ena eller det andra. Man kallar det imitation och kopia med en nästan nedlåtande ton som att det skulle var någon sämre variant av det man försöker efterlikna.

Jag vill reda ut de missförstånd som kan ligga kvar.

Granitkeramik är en keramisk produkt. Den är släkt med kakel och klinker men kategoriseras annorlunda på grund av sina egenskaper. Den främsta särskiljande egenskapen är slitstyrkan. Tack vare att granitkeramik har en sån tät sammansättning har den en oöverträffad slitstyrka. Jämfört med natursten så klarar granitkeramiken långt högre påfrestningar.

Ett original, ingen kopia

Den andra fantastiska egenskapen är just den som gett upphov till bland annat den här artikeln, möjligheten att på ett mycket naturtroget sätt ge en känsla av ett annat material till produkten. Jag vill gärna benämna vår produkt som en keramisk marmor eller en keramisk träprodukt. Ibland passar granitkeramik med en känsla av betong bättre.

Hur skapar man då denna oöverträffade produkt? Jo i en fabrik med modern teknologi. De bästa av den typen av fabriker finns i Spanien och Italien. Där har de senaste maskinerna och den senaste teknologin utvecklats. Kortfattat kan man beskriva det som att ett nästintill torrt granulat sprids över ett band. Granulatet pressas samman under högt tryck innan det rullar in i printern. I printern printas det högupplösta mönstret på granulatet, i form av en glasyr.

Efter print rullar bandet in i brännugnen där materialet bränn i hög temperatur. Den processen evakuerar allt återstående vatten och får glasyren att brännas ihop med leran. En granitkeramik med känsla av något har skapats.

Granitkeramik är med andra ord en helt unik originalprodukt och ingen kopia.

Granitkeramikens egenskaper är mer och mer känd bland beställare och föreskrivare men fortfarande ser man inte hela potentialen.

Tack vare den låga vattenabsorptionen är produkten 100% frosttålig. Granitkermik produceras till stor del av återvunnet spillmaterial, vilket är positivt i ett cirkulärt tänk. Miljöarbetet på de Italienska och Spanska fabrikerna ligger långt framme, det finns god dokumentation i alla led. Slutprodukten avger inga som helst emmissioner och betraktas som ett inert material. Tyvärr används all utriven keramik idag endast som fyllnadsmassor då praktisk återvinning av rivningsmassor saknas.

Serie Elements

Egenskaperna hos granitkeramiken gör den lämplig som beklädnad i stort sett alla sammanhang där man vill ha ett miljövänligt outslitligt ytskikt.

Möjligheterna är oändliga!