Ring oss på : +46 35-13 69 90

Natursten och terrakotta

Läggning och fogning – säker vidhäftning och ingen missfärgning

Natursten – ett miljövänligt, exklusivt och värdefullt byggmaterial

PCI Natursten kalksten marmor skiffer

PCI
Produkter för läggning och fogning av natursten

När man lägger natursten, så som marmor, skiffer, terracotta, kalksten, måste man känna till egenskaperna hos den naturstenstyp som används. Användningen av natursten i bygget är beroende av naturstenstypens styr- ka. Materialen som används till lägg- ning och fogning måste vara anpassa- de efter naturstenens speciella kvalitet och egenskaper. På så sätt kan man i stor utsträckning undvika utfällningar

och missfärgningar. Viss utfällning och missfärgning måste man dock räkna med på grund av naturstenens egens- kaper och struktur. Information om tester och stenarnas egenskaper finns i gällande standarder. Egenskaper som fuktupptagning, frostresistens, tryckhållfasthet, slaghållfasthet och slithållfasthet beskrivs utförligt i Stenhandboken och i DS/EN 52 100 och DS/EN 52 112.

Klicka på bilden till höger och ladda ner guiden.